Hiện nay, 11/11 dự án đang triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm để lập phương án hỗ trợ đền bù GPMB. Trong đó, 5 dự án gồm: Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết cơ bản đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm. 

Riêng, dự án Cao Bồ - Mai Sơn địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư 9,63/15,2km (đất nông nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình), dự án Cam Lộ - La Sơn đã bàn giao 70/98,3km. 

Theo Bộ GTVT, hiện nay, 11 dự án đã dự kiến bố trí 89 khu tái định cư tập trung với khoảng 3.760 hộ dân. Các địa phương đang triển khai công tác khảo sát, thiết kế các khu tái định cư. 

Bộ GTVT cũng nêu đích danh hai địa phương triển khai công tác GPMB còn chậm là Đồng Nai và Tiền Giang. 

Để các dự án cao tốc Bắc - Nam cơ bản hoàn thành vào năm 2021, công tác giải phóng mặt bằng đối với phần đất nông nghiệp (chiếm 90% tổng diện tích GPMB) phải cơ bản hoàn thành trong năm 2019. Khối lượng 10% phần diện tích mặt bằng còn lại, các địa phương cũng phải tích cực triển khai di dời và hoàn thành trong năm 2020.

Phạm Huyền