Louis Berger là nhà thầu tư vấn chính tại Dự án Giao thông nông thôn 3 (GTNT) sử dụng vốn vay của WB và vốn viện trợ không hoàn lại của Bộ Phát triển vương quốc Anh (DFID). Dự án này còn được biết đến với cái tên Dự án GTNT3 hay WB3 do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án 5 (nay là Ban quản lý dự án 6) làm đại diện chủ đầu tư. 

Dự án có tổng mức đầu tư là 167,51 triệu USD, trong đó, vốn vay của WB là 100 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại của DFID là 25 triệu USD, vốn đối ứng của Việt Nam là 42,65 triệu USD. Mục tiêu của Dự án là nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn tại 33 tỉnh phía Bắc và miền Trung với thời gian thực hiện là 5 năm (2007 – 2011). Tuy nhiên, do thời gian thi công kéo dài nên phải đến hết năm 2013, Dự án mới chính thức được hoàn thành, bao gồm thời gian thực hiện theo hiệp định gốc và hiệp định bổ sung.

Tại phần hiệp định gốc Dự án WB3, Louis Berger đóng vai trò tư vấn cố vấn, được tuyển chọn qua hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế theo phương thức dựa vào chất lượng và chi phí (QCBS). Tổng giá trị hợp đồng mà Louis Berger ký với Ban quản lý dự án 6 là 3,705 triệu USD (tương đương 53,5 tỷ đồng) trong thời gian 2008 – 2012. Giá trúng thầu này thấp hơn khoảng 1 triệu USD so với giá gói thầu được phê duyệt. 

Trên thực tế, cho đến khi thanh lý hợp đồng, Louis Berger cũng chỉ được thanh toán khoảng 2,5 triệu USD. Theo thông tin từ WB phát đi, Louis Berger bị cấm tham gia đấu thầu 1 năm do có hành vi hối lộ các quan chức tại Dự án WB3 và Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

Cần phải nói thêm rằng, Louis Berger không phải là nhà thầu duy nhất bị WB và Bộ Giao thông vận tải xử phạt do có những hành vi không được phép (chủ yếu là hành vi thông thầu) trong quá trình triển khai Dự án WB3.

Theo một nguồn tin riêng, trong quá trình thực hiện hợp đồng gốc đã có 39 nhà thầu tại 7 tỉnh bị phạt 20 triệu đồng, bị cấm tham gia đấu thầu 1 – 3 năm các dự án sử dụng vốn WB và 1 năm các dự án do Bộ Giao thông vận tải  quản lý. Trong giai đoạn hiệp định bổ sung có thêm 26 nhà thầu nữa bị cấm tham gia đấu thầu các dự án WB trong thời hạn 1 năm.

PV