Theo đó, CHK Điện Biên được quy hoạch là CHK nội địa có hoạt động bay quốc tế, sân bay dùng chung dân dụng và quân sự. Giai đoạn đến năm 2020, cảng có công suất 300.000 hành khách/năm và 500 tấn hàng hóa/năm, với 3 vị trí đỗ máy bay phục vụ các loại máy bay A320, A321 và tương đương.

Định hướng đến năm 2030, cảng có công suất 2 triệu hành khách/năm, 10.000 tấn hàng hóa/năm với 6 vị trí đỗ máy bay gồm 3 vị trí cho máy bay ATR72 và 3 vị trí cho máy bay A320. Đối với nhà ga hành khách, giai đoạn đến năm 2020 sẽ tiếp tục khai thác sử dụng nhà ga hành khách hiện hữu.

Cũng trong giai đoạn này, do nhu cầu khai thác chưa cao nên các hoạt động bay trực thăng, airtaxi, các hoạt động hàng không chung, tư nhân (nếu có) sẽ thực hiện trong nhà ga hành khách.

Đến năm 2030, sẽ nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà ga hành khách mới với 2 cao trình đáp ứng 2 triệu hành khách/năm, đồng thời nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà ga hàng không chung, tư nhân (khi có nhu cầu) để phục vụ khai thác các hoạt động bay trực thăng, airtaxi, hàng không chung…

Đặng Nhật