Với phương châm Nhà nước hỗ trợ, nhân dân cùng làm, vừa qua bà con thôn Bản Thín, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, đã phối hợp với Đoàn thanh niên huyện ra quân đổ bê tông tuyến đường của thôn dài trên 1km, rộng 2,5m. Công trình hoàn thành cuối tháng 7 đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, đảm bảo an toàn giao thông. Không chỉ có lực lượng chủ lực là đoàn viên thanh niên thôn, xã, nhiều người dân trong thôn cũng nhiệt tình tham gia làm đường giao thông.

Bà Triệu Thị Binh, 60 tuổi, thôn Bản Thín, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, bày tỏ: Trước đây đường trong thôn đi lại khó khăn lắm, bùn lầy lội xe máy cũng không qua nổi. Nhờ các cháu thanh niên và chính quyền địa phương, con đường bê tông đã được xây dựng giúp cho việc đi lại của người dân thuận lợi. Bản thân tôi tuy nhiều tuổi nhưng cũng tham gia cùng các cháu đoàn viên để con đường nhanh chóng được hoàn thành.

Ông Dương Văn Bé, Trưởng thôn Bản Thín cho biết: Những năm qua con đường này người dân đi lại rất vất vả, nhất là vào mùa mưa. Con đường được hoàn thành giúp cuộc sống người dân đỡ vất vả hơn, điều kiện giao thương tốt hơn. Để làm con đường này, Chi đoàn thanh niên thôn Bản Thín đã huy động toàn bộ đoàn viên tham gia và đóng góp 15 triệu đồng mua sỏi.

Những năm qua, huyện Lộc Bình đã tranh thủ nhiều nguồn vốn đầu tư của Đảng, Nhà nước, cùng với sự đóng góp của nhân dân địa phương nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Huyện đã phân công trách nhiệm cụ thể giữa huyện và các xã; tập trung sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, các chương trình, dự án có hiệu quả, phù hợp với thực tế từng địa phương để đầu tư.

Hiện nay, huyện Lộc Bình đang đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng, tổ chức giao thông, bảo đảm điều kiện an toàn về kết cấu hạ tầng cho hoạt động của phương tiện tham gia giao thông. Riêng nửa đầu năm 2015, huyện đã cấp được trên 1.440 tấn xi măng cho các xã, thị trấn, bà con nhân dân đóng góp trên 807 triệu đồng, trên 3.411m3 cát sỏi, huy động hơn 8.200 công lao động thực hiện bê tông hóa trên 8,6km đường.

K.H.