UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý hiểu và thực hiện đúng Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28-3-2008 của Chính phủ và Thông tư số 35/2017/TT-BQP ngày 12-2-2017 của Bộ Quốc phòng về quản lý, khai thác tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; khi có nhu cầu nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm, kinh doanh và hoạt động bay phải có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng chấp thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát nắm chắc các cơ sở có hoạt động sản xuất, lắp ráp, kinh doanh và vận chuyển; tổ chức, cá nhân, có hoạt động bay; phối hợp phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm ngay từ cơ sở.

UBND TP giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, CATP và các sở, ngành có liên quan phối hợp, tăng cường công tác quản lý các hoạt động bay máy bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

N.Y.