Theo Cục Hàng hải, hiện các doanh nghiệp vận tải bằng phương tiện thủy nội địa từ các cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải, TP. Hồ Chí Minh đi cảng Phnom Penh (Campuchia) qua cửa khẩu Vĩnh Xương - An Giang, Thường Phước - Đồng Tháp hàng năm làm thủ tục xuất, nhập cảnh khoảng 1.000 lượt phương tiện chở các loại hàng hóa, trong đó vận chuyển hàng container với tần suất khoảng 6 chuyến/tuần.

Mặc dù vậy, theo Cục Hàng hải thời điểm hiện tại, dù các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đã xây dựng quy trình thủ tục cho phương tiện làm thủ tục để xuất cảnh đi Campuchia tại các cơ quan: Biên phòng cửa khẩu cảng TP. Hồ Chí Minh, Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế nhưng không thực hiện thủ tục xuất cảnh cho phương tiện thủy nội địa đi Campuchia và không xác nhận trên bản khai chung như trước đây. Các đơn vị này chỉ xác nhận đến Thường Phước, Đồng Tháp nên trên giấy phép rời cảng từ TP. Hồ Chí Minh không ghi “cảng đích là Phnom Penh”.

Cảng vụ TP. Hồ Chí Minh cũng chỉ cấp giấy phép rời cảng từ TP. Hồ Chí Minh ghi “cảng đích là Thường Phước, Đồng Tháp” nên DN phải làm thêm một lần nữa với giấy phép rời cảng tại biên giới Thường Phước để ghi “cảng đích là PhnomPenh” trong cùng chuyến hành trình, văn bản nêu rõ.

Trước thực trạng trên, Cục Hàng hải Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT giao cho Cục Hàng hải có ý kiến bằng văn bản tới các cơ quan: Cục Cửa khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Y tế và các đơn vị liên quan khác để thống nhất thủ tục xuất cảnh cho phương tiện thủy nội địa một lần theo đúng quy định tại Hiệp định giữa Chính phủ nước cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy.

Đặng Nhật