Văn bản do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn nêu rõ: Trên cơ sở các quy định pháp luật về hàng không, các thay đổi về loại hình doanh nghiệp, tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt hoàn toàn đảm bảo tuân thủ điều kiện kinh doanh vận chuyển hàng không (KDVCHK), không thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư.

Trước đó, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt đã đề nghị Bộ GTVT xem xét quyết định cấp lại Giấy phép với các thay đổi như tăng vốn điều lệ từ 1.300 tỷ đồng lên 2.200 tỷ đồng; Thay đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần…

Phía Công ty Tre Việt khẳng định việc tăng vốn điều lệ như trên không làm tăng hoặc giảm trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư.

P. Huyền