Qua đó, cơ quan chức năng đã phát hiện 37 lái xe dương tính với chất ma túy. Ban ATGT tỉnh Hải Dương đã ra thông báo để Sở Giao thông Vận tải và Hiệp hội Vận tải tỉnh Hải Dương chỉ đạo các doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng với các trường hợp này. Được biết, hằng năm, Ban ATGT tỉnh Hải Dương chỉ đạo Hiệp hội Vận tải tỉnh Hải Dương tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho lái xe theo quy định. Việc khám sức khỏe cho lái xe phải dưới sự giám sát, kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng.
Đ.H.