Theo Quyết định kiểm tra đột xuất của Tổng cục, phạm vi kiểm tra gồm: Công tác tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Dầu Giây. Thời gian kiểm tra trong 5 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra... Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra theo nội dung tại Điều 1 Quyết định này và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật. Thành viên đoàn kiểm tra của Tổng cục bao gồm các vụ chức năng như: Pháp chế - Thanh tra, Tài chính, Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế.

Theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam: "Tổng cục Đường bộ cũng đã đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an phối hợp trong lần kiểm tra này. Việc kiểm tra được thực hiện do người dân có nhiều ý kiến nghi ngờ về vấn đề thu phí sau vụ cướp 2,2 tỉ đồng tại trạm thu phí này ngày 3 Tết. Sau khi có kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ công bố công khai cho dư luận”. 

Sau khi xảy ra vụ cướp tại trạm thu phí Dầu Giây đã gây xôn xao dư luận về doanh thu tại trạm thu phí này. Ngay sau đó, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã phát đi thông cáo thanh minh về số tiền tại trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây: 

Trong dịp Tết, do ngân hàng không thực hiện dịch vụ thu tiền thu phí tại các trạm thu phí nên tại thời điểm xảy ra vụ cướp, tổng số tiền trong két sắt tại Phòng Kế toán vé thẻ trạm Dầu Giây là 3.230.660.000 đồng. 

Đây là số tiền bao gồm: Tiền doanh thu của 2 ca ngày 4-2-2019; 3 ca ngày 5-2-2019 và 3 ca ngày 6-2-2019 (1 ca/8h), tiền quỹ dự phòng tình huống khẩn cấp, tiền lẻ đơn vị vận hành khai thác tuyến (Công ty VECE) chuẩn bị để kịp thời phục vụ khách hàng dịp Tết. Khi xảy ra vụ cướp, bọn cướp đã lấy đi số tiền thu phí là 2,2 tỷ đồng, số tiền thực tế còn lại tại trạm được kiểm đếm ngay sau vụ cướp là trên 1 tỷ đồng.

NY