Ngày 29-4, Bộ Tài chính cho rằng, theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách cho các dự án đầu tư, khai thác đường bộ cao tốc do VEC làm chủ đầu tư thì VEC quyết định mức thu phí, đảm bảo yêu cầu hoàn vốn của dự án.

Bên cạnh đó, quyết định của Bộ GTVT năm 2014 đã xác định mức thu phí cho tuyến cao tốc này là 1.500 đồng/km, thu trong vòng 28 năm và doanh nghiệp được điều chỉnh tăng 10% mỗi lần trong 5 năm. “Căn cứ quy định nêu trên, VEC báo cáo Bộ GTVT xem xét điều chỉnh mức phí.

Tuy nhiên, theo phương án đầu tư đã được phê duyệt và căn cứ trên tình hình phát triển kinh tế, xã hội thì chưa nên tăng mức thu phí trong thời điểm hiện nay”, Bộ Tài chính khuyến nghị.

Phạm Huyền