Tại đây, Bộ trưởng cho biết: Mỗi ngày, tôi nhận được nhiều tin nhắn phản ánh về tình trạng biển báo bất cập. Cần rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo để đi vào quy chuẩn và tổ chức hệ thống giao thông. Bây giờ đường tốt, xe tốt rồi cần rút bớt các biển báo hạn chế tốc độ, gây bức xúc cho người dân. Như tuyến Dầu Giây – Phan Thiết, đường đã làm tốt, được mở rộng ra hai làn nhưng chỉ cho chạy một làn thì không hiểu thế nào.

Về quản lý vận tải đường bộ, Bộ trưởng yêu cầu cần tiếp tục đổi mới quản lý, áp dụng các công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh áp dụng công nghệ hiện đại để quản lý, thực hiện công khai, minh bạch người dân được hưởng dịch vụ vận tải tốt nhất. Sớm thực hiện việc xây dựng sàn giao dịch vận tải, tăng kết nối giữa các phương thức vận tải để không chỉ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp mà còn nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phạm Huyền