Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển đạt 655 nghìn khách, 3,7 nghìn tấn hàng hóa. Điều đáng mừng là trong dịp Tết, không có sự cố nào liên quan đến an ninh, an toàn và vi phạm an ninh trật tự hàng không xảy ra.

Cũng trong 8 ngày tết (từ 27 tháng chạp đến mùng 4 tháng giêng), việc chậm hủy chuyến bay tuy có giảm song vẫn xảy ra.

Cụ thể, Vietnam Airlines khai thác 2.366 chuyến, trong đó chậm 562 chuyến (23,8%), hủy 24 chuyến (1%); VietJet Air thực hiện 1.121 chuyến, trong đó bị chậm là 222 chuyến (19,8%), hủy 2 chuyến (0,2%); Jetstar Pacific  thực hiện 547 chuyến bay, trong đó số chuyến bị chậm là 124 (22,7%); bị hủy 9 chuyến (1,6%); Vasco thực hiện 169 chuyến bay, trong đó chậm là 20 chuyến (11,8%).

T. Huyền