Theo thiết kế, kè chống sạt lở đóng bằng cọc bê tông cốt thép sâu khoảng 36m cùng với xây dựng mới đoạn kè kênh Tàu Hủ dài 100m, rộng 5m, cao trình 2,2m trước cửa chùa Long Hoa.

Hiện tại TP Hồ Chí Minh có 47 điểm sạt lở, trong đó có 28 điểm đặc biệt nguy hiểm, đang uy hiếp và đe dọa tính mạng, tài sản người dân trong khu vực và ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Kiểm tra vết nứt bờ kè Bến Bình Đông.

Đầu năm 2016, phát sinh thêm 3 điểm sạt lở mới tại Giồng Ông Tố (quận 2), cầu Tân Thuận (quận 4) và xã An Phú (Củ Chi) Khu QL đường thủy nội địa thuộc Sở GTVT TP đã đề xuất UBND TP cho lập dự án đầu tư chống sạt lở trong thời gian tới.

H. Châu