VNA cũng đưa ra 5 biện pháp khắc phục, như phối hợp nắn chỉnh hành trình bay của tổ bay, nâng cao hiệu quả khai thác và tiết kiệm tổ bay. Chủ động điều chỉnh lại thời gian các chuyến bay bị ảnh hưởng do ảnh hưởng thời tiết dọc đường bay. Tối ưu hóa xếp lịch khai thác máy bay giữa các chặng quốc tế và nội địa. Sắp xếp, giám sát chặt chẽ giờ cất, hạ cánh của các chuyến bay, kịp thời thay đổi lịch bay giảm chậm chuyến dây chuyền.

Đồng thời, tăng cường công tác giám sát bảo trì, bảo dưỡng máy bay, đảm bảo đúng theo tiến độ duy trì tốt lực lượng máy bay dự bị trong ngày khai thác.

T. Huyền