Theo đó, Sở GTVT Hải Phòng đã xác định có 35 học viên thuộc huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai học lái xe trong 14 khóa đào tạo khác nhau (từ năm 2017 đến năm 2018) tại 5 cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố. Trong đó, Trường cao đẳng Giao thông vận tải T.Ư II có 8 học viên, Trường cao đẳng nghề số 3 (Bộ Quốc phòng) có 6 học viên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Nam Triệu có 11 học viên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Hoàng Phương có 9 học viên và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Hoàng Dương có 1 học viên.

Về thông tin các học viên "được bao đậu", Sở GTVTHP khẳng định, quy trình đào tạo và công tác tổ chức sát hạch được thực hiện theo các quy định hiện hành, kết quả sát hạch lái xe được thể hiện công khai, minh bạch trên hệ thống máy tính, hình ảnh camera lưu trữ và hệ thống chấm điểm bằng thiết bị điện tử tự động tại các trung tâm sát hạch được cấp phép hoạt động. 
Kết quả thi của một học viên người tỉnh Gia Lai tại Hải Phòng.

Ngoài ra, số liệu thống kê cũng cho thấy tỷ lệ bình quân thi đạt tại các kỳ sát hạch lái xe năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng chỉ là 61,68%. Trong quá trình kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe, Sở GTVTHP cũng đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế như công tác quản lý học viên còn chưa chặt chẽ, việc ghi chép theo dõi số học viên học lý thuyết một số môn chưa đầy đủ. 

Tuy nhiên, những hạn chế này chưa đến mức phải áp dụng các hình thức xử lý theo quy định nên Sở Giao thông vận tải Hải Phòng đã yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các quy định về đào tạo nghề hiện hành. Văn Thịnh Ảnh: kết quả thi của một học viên người tỉnh Gia Lai tại Hải Phòng

Văn Thịnh