So với cùng kỳ năm 2017, số vụ TNGT giảm 1,348 vụ, số người chết giảm 33 người, số người bị thương giảm 2.238 người. Số nạn nhân trẻ em dưới 18 tuổi bị thương vong do TNGT là 1.442 người (chiếm 6,6%), giảm 194 người so với năm 2017. 

4 tháng đầu năm 2019, có tới 23,58% người điều khiển phương tiện gây tai nạn do vi phạm làn đường.

Sang đến quý I/2019, cả nước xảy ra 4.030 vụ TNGT, làm chết 1.905 người, bị thương 3.141 người. So với quý I năm 2018 giảm 644 vụ, giảm 244 người chết, giảm 486 người bị thương. Với các con số này, đây là quý có TNGT giảm sâu so với cùng kỳ các năm trước.

Phân tích trên 1.908 vụ tai nạn thì có tới 54,25% tử vong vì TNGT ở khung tuổi từ 27-55; 26,78% từ 18 đến dưới 27 tuổi; 10,48% trên 55 tuổi, còn lại là dưới 18 tuổi.

Đ.Nhật