Để giải quyết tình trạng này, theo ông Nguyễn Thắng Quân, Vụ trưởng Vụ Quản lý phương tiện và người lái, Bộ Giao thông Vận tải đã cung cấp cho lực lượng thanh tra và Cảnh sát giao thông trên cả nước 1.000 kính soi chiếu ảnh để phát hiện giấy phép lái xe giả.

Ngoài ra, Tổng cục sẽ cung cấp thêm hồ sơ, dữ liệu liên quan cho các Sở Giao thông Vận tải thông qua phần mềm quản lý chung và tăng cường đào tạo kỹ năng phát hiện giấy phép lái xe giả cho các chuyên viên tại các điểm cấp đổi.

Đặng Nhật