Theo đó, tổng chiều dài tuyến đầu tư nâng cấp mở rộng và sửa chữa, tăng cường mặt đường là 500,6km; trong đó nâng cấp mở rộng là 188,1km và sửa chữa, tăng cường mặt đường là 312,5km.

Một đoạn quốc lộ 1 được nâng cấp,mở rộng. Ảnh: CTV.

Nguồn vốn để đầu tư cho dự án này được lấy từ nguồn vốn dư các dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, trong đó ưu tiên 1 là 2.183 tỷ đồng, ưu tiên 2 là 2.942 tỷ đồng, ưu tiên 3 là 5.882 tỷ đồng.

Đặng Nhật