Dự án có chiều dài toàn tuyến khoảng 35,07km, đi qua địa phận huyện Tam Nông, thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ, bao gồm 2 đoạn đường: đường Hồ Chí Minh từ Km00+000 (giao với đường tỉnh 315 tại Km1+500) đến Km22+294,02 và nâng cấp mở rộng QL32 từ Km65+000 đến Km77+629,39 với tổng mức đầu tư khoảng 1.109 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2016. Để hoàn vốn cho dự án, theo tính toán, trạm thu phí sẽ được xây dựng tại Km67+300 trên QL32 và bắt đầu thu phí từ tháng 1/2017.

Thời hạn kinh doanh, chuyển giao công trình dự kiến 20 năm tính từ ngày bắt đầu thu phí.

T. Huyền