Cụ thể, không khai thác 1 chuyến VN1561 Hà Nội – Nha Trang; Điều chỉnh giờ khai thác sớm hơn của 4 chuyến bay trên đường bay giữa TP Hồ Chí Minh – Nha Trang/Đà Lạt. Cụ thể: Khai thác sớm hơn 5h15 với các chuyến VN1382 TP Hồ Chí Minh – Đà Lạt và VN1383 Đà Lạt – TP Hồ Chí Minh; sớm hơn 7h30 với các chuyến VN1364 TP Hồ Chí Minh – Nha Trang và VN1365 Nha Trang – TP Hồ Chí Minh.  

Để biết thêm thông tin chi tiết về lịch bay điều chỉnh, khách hàng vui lòng truy cập thường xuyên vào trang web www.vietnamairlines.com, liên hệ các phòng vé của Vietnam Airlines trên toàn quốc hoặc gọi các số: Hà Nội – 04. 38 320 320; TP Hồ Chí Minh – 08.38 320 320; Đà Nẵng – 0511.3 832 320.

T. Huyền