Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có quyết định thu hồi phù hiệu xe khách tuyến cố định 3 tháng đối với 2 xe khách chạy tuyến Thái Bình-Giáp Bát và Phú Thọ- Mỹ Đình. 

Cụ thể, hai xe nhà xe vi phạm là xe BKS 17B-015.61 của Công ty TNHH Lại Tôn Thắng, chạy tuyến bến xe Giáp Bát- bến xe Thái Thụy. Lý do không đóng cửa xe lên xuống khi xe đang chạy; điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách.

Và xe BKS 19B-001.63 của Công ty CP Dịch vụ thương mại Phúc Hưng chạy tuyến bến xe Cẩm Khê- bến xe Mỹ Đình. Lý do  điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách…

Bên cạnh đó, Sở GTVT Hà Nội cũng đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố liên quan thu hồi phù hiệu đối với xe của đơn vị vận tải vi phạm, đặc biệt là các trường hợp tái phạm. 

Ngoài ra, Sở GTVT Hà Nội cũng quyết định thu hồi phù hiệu 1 tháng đối với 19 phương tiện xe khách chạy tuyến cố định vi phạm. Lý do phần lớn bởi các xe này không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy, thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách…

 Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng nhắc nhở 2.161 phương tiện của các nhà xe kinh doanh vận tải khách tuyến cố định có điểm đầu/cuối tại Hà Nội vi phạm các quy định ATGT trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 Tất cả các trường hợp vi phạm nêu trên, Sở GTVT Hà Nội đều yêu cầu các nhà xe, các đơn vị vận tải phải tổ chức kiểm điểm đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe vi phạm các quy định  của pháp luật về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô, báo cáo kết quả xử lý vi phạm về Sở GTVT Hà Nội trước 25-12. 


NY