Năm 2013, thu về Quỹ bảo trì đường bộ thành phố 55 tỷ đồng, năm 2014 đạt 36 tỷ đồng, sáu tháng đầu năm 2015 đạt 3,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải nhìn nhận, hành vi không nộp phí sử dụng đường bộ theo quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 1 đến 3 lần số phí phải nộp.

Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể về lực lượng kiểm tra, xử phạt, quản lý sử dụng tiền phạt và các vấn đề liên quan. Từ thực tế trên, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đưa ra đề xuất, thống nhất với chủ trương của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương và Bộ Giao thông vận tải cho phép tạm thời dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe máy từ 1/1/2016 để các cơ quan có phương án tổ chức thu hợp lý và thuận tiện hơn.

Phạm Huyền