Trong số 442 phù hiệu bị thu hồi, có 75 phù hiệu "Taxi Hà Nội", 113 phù hiệu "xe hợp đồng", 121 phù hiệu "container", 13 phù hiệu "xe chạy tuyến cố định", 115 phù hiệu "xe tải", 5 phù hiệu "xe đầu kéo". 

Nguyên nhân thu hồi phù hiệu là do khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện vận tải trong tháng 3-2017 cho thấy, có 5 lần vi phạm tốc độ chạy xe hoặc có 10% số ngày xe hoạt động, người lái xe vi phạm tốc độ quy định về thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc liên tục của lái xe trong ngày. 

Trong danh sách các đơn vị bị thu hồi phù hiệu taxi, nhiều nhất là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Linh Trang; Công ty CP Mai Linh Đông Đô; Công ty CP Mai Linh miền Bắc; Công ty CP Mai Linh Thủ đô; Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Thành Công; Công ty CP Taxi Phương Anh; Công ty CP Vận tải Thăng Long...

Đặng Nhật