Theo đó, vào đầu tháng 6, đích thân Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của 5 Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; và nhà đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Tây Hồ.  

Văn bản kết luận nêu rõ, dù trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và đầu tư và ý kiến các sở, ngành liên quan, UBND thành phố đã đồng ý về chủ trương cho nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất xây dựng bãi đỗ xe ngầm tại một phần phía bắc của công viên Cầu Giấy. 

Quá trình triển khai UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Quy hoạch- Kiến trúc hướng dẫn nhà đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch xin ý kiến cộng đồng dân cư theo trình tự của Luật Quy hoạch đô thị. 

Tuy nhiên, theo UBND thành phố, quá trình triển khai lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về phương án quy hoạch bãi đỗ xe ngầm tại đây, nhà đầu tư chưa chuẩn bị kỹ phương án thiết kế, chưa thuyết phục; dẫn đến một bộ phận dân cư khu vực chưa đồng thuận đã có đơn kiến nghị.  

Sau đó, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, xem xét, giải quyết, trả lời công dân và báo cáo kết quả giải quyết lên Thủ tướng. 

“Để ổn định tình hình, đảm bảo sự đồng thuận khi nghiên cứu đề xuất bãi đỗ xe ngầm, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Tây Hồ tạm dừng việc nghiên cứu đề xuất dự án bãi đỗ xe ngầm tại một phần phía Bắc của công viên Cầu Giấy”, văn bản của UBND thành phố nêu rõ..

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng giao UBND quận Cầu Giấy thông báo công khai với cộng đồng dân cư khu vực được biết. Sở Giao thông vận tải được giao chủ trì, cùng UBND quận Cầu Giấy, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tổ chức rà soát, kiểm tra toàn bộ các dự án bãi đỗ xe tại khu vực liên quan trên địa bàn quận Cầu Giấy, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe đúng quy hoạch. 

Các dự án chậm triển khai, nhà đầu tư không đủ năng lực thì kiên quyết thu hồi, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố UBND TP cũng giao Sở KH-ĐT phối hợp với Văn phòng UBND thành phố hoàn chỉnh dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng về kết quả giải quyết khiếu nại của cư dân, theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND thành phố việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo trên.


Phạm Huyền