“Hà Nội đang nghiên cứu xem sẽ thu phí ôtô từ vành đai 3 trở vào hay chỉ thu từ vành đai 2. Vấn đề thời gian áp dụng sao cho hợp lý, hiệu quả và khả thi nhất cũng đang được thành phố tính toán, cân nhắc”, lãnh đạo Viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải thông tin.

Vị này cũng khẳng định sự cần thiết phải áp dụng giải pháp thu phí ô tô vào trung tâm, vì nhiều thành phố trên thế giới đã áp dụng thành công giải pháp này. Bởi về công nghệ, chỉ cần tạo một một vành đai khép kín và thu bằng thiết bị tự động là hợp lý.

Đặng Nhật