Qua kiểm tra 2.118 phương tiện, đoàn đã lập biên bản xử lý 156 trường hợp lái xe và chủ xe vi phạm, qua đó phạt tiền gần 674 triệu đồng. 

Đặc biệt, với 12 trường hợp lái xe dương tính với các chất ma túy bị phát hiện, đoàn kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị kết thúc hợp đồng với các lái xe vi phạm và cam kết không sử dụng lái xe có sử dụng ma túy.

 Tại 16 doanh nghiệp kinh doanh vận tải có phương tiện gây tai nạn được kiểm tra, đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính 13 đơn vị, phạt tiền 94 triệu đồng với các hành vi vi phạm chủ yếu như: sử dụng người điều hành hoạt động vận tải không đủ điều kiện theo quy định; không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe... 

Theo đánh giá của ông Vũ Hà, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị chức năng, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến lái xe có sử dụng rượu bia, chất ma túy trên địa bàn đã giảm rõ rệt. Cơ bản người điều khiển phương tiện đều chấp hành yêu cầu kiểm tra và công nhận kết quả xét nghiệm.

 Qua công tác kiểm tra đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông... Trên cơ sở đó, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý trong giai đoạn từ nay cho đến hết năm 2020.

Phạm Huyền