Sau khi thử nghiệm đánh giá hiệu quả kinh tế và công tác bảo đảm an toàn giao thông các tuyến đường trên, đề xuất, báo cáo Thành phố.

Được biết, trước đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thống nhất áp dụng thử nghiệm chế độ vận hành hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến đường như sau: Đại lộ Thăng Long: từ 18h15 đến 21h vận hành 70% công suất, sau 21h vận hành 30% công suất.

 Đường Nhật Tân- Nội Bài từ 18h15 đến 23h vận hành 70% công suất, sau 23h bật 30% công suất.

Đường 5 kéo dài từ 18h15 đêbs 23h vận hành 70% công suất, sau 23h vận hành 30% công suất.

Thời gian áp dụng thử nghiệm 1 tháng - từ 25/5 đến 26/5.

Hải Châu