Theo đó, trạm thu phí cầu Việt Trì mới sẽ được kiểm tra, giám sát việc xuất, thu hồi vé và doanh thu từng ca; giám sát công tác hệ thống thiết bị phòng hậu kiểm; giám sát soát vé bên ngoài cabin; giám sát thu phí thủ công tại trạm thu phí; xác định lưu lượng xe qua trạm thu phí cầu Việt Trì mới theo từng loại xe theo quy định của Hợp đồng BOT; giám sát việc tuân thủ về tổ chức giao thông qua cầu Việt Trì, cầu Hạc Trì trên QL2, tỉnh Phú Thọ.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao ông Trần Văn Sơn, Cục trưởng Cục QLĐB I làm Trưởng đoàn kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra gồm các công chức, viên chức thuộc Cục QLĐB I đồng thời báo cáo kết quả về Tổng cục sau khi kết thúc quá trình kiểm tra, giám sát.

Phạm Huyền