Đây là trạm thu phí sử dụng đường bộ dự án đầu tư xây dựng mới đoạn qua TX. Ninh Hòa, cải tạo nâng cấp một số đoạn tuyến QL26 qua tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT.

Theo đó, giảm giá 100% cho xe buýt; giảm 50% đối với xe loại 1: dưới 12 chỗ ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn và xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn đối với xe không sử dụng kinh doanh; giảm 40% cho xe loại 2,3,4,5: xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn đối với xe sử dụng kinh doanh. 

Phạm vi giảm phí theo đề xuất Tổng Cục đường bộ Việt Nam nằm trong bán kinh 10km tính từ trạm thu phí. 

Tổng cộng có 19 xã, phường nằm trong diện giảm gồm: Ninh Xuân, Ninh Thân, Ninh Phụng, Ninh Bình, Ninh Quang, Ninh Sim, Ninh Tây, Ninh Thượng, Ninh Tân, Ninh Hưng, Ninh Trung, Ninh Đông, Ninh Đa, Ninh Phú, Ninh Lộc, Ninh An, Ninh Hiệp, Ninh Giang, Ninh Hà.


Phạm Huyền