Lãnh đạo TP Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị, trong năm 2015, tập trung giải phóng mặt bằng (GPMB) dứt điểm 79 phương án (32 phương án thuộc nhánh C và 47 phương án thuộc khu tập thể Bảo tàng Hồ Chí Minh, để thi công hoàn thiện đủ mặt cắt theo thiết kế đoạn từ Văn Cao đến Thụy Khuê và thông tuyến nhánh C) tại Dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây.

Dự án đường Văn Cao - Hồ Tây được UBND TP Hà Nội phê duyệt năm 2006, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2008.

Đối với việc GPMB 32 phương án thuộc nhánh C, giao Ban Chỉ đạo GPMB thành phố phối hợp với UBND quận Tây Hồ và đơn vị liên quan xem xét, tháo gỡ các vướng mắc, báo cáo UBND TP. Giao Sở TN&MT tổ chức rà soát lại nguồn gốc đất đai đối với 47 phương án thuộc khu tập thể Bảo tàng Hồ Chí Minh để giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc theo quy định. 

Chi Linh