Lãnh đạo TP yêu cầu Sở Xây dựng có trách nhiệm khẩn trương triển khai các thủ tục để hoàn thiện dự án theo đúng tiến độ được giao. Trong quá trình triển khai nếu có phát sinh khối lượng, điều chỉnh dự án trên, Sở Xây dựng báo cáo UBND TP xem xét quyết định theo đúng quy định hiện hành.

Chi Linh