Sau khi làm thẻ điện tử “Khách hàng thân thiết”, khách hàng kích hoạt tài khoản trên hệ thống bán vé điện tử tại các điểm bán vé do Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội quản lý. Trường hợp đăng ký online, khách hàng cần kích hoạt tài khoản của mình trong vòng 30 ngày. 

Khách hàng có thẻ điện tử này khi mua vé tại tất cả các điểm bán vé, mua vé online có thanh toán trực tuyến và đi tàu sẽ được tích điểm vào tài khoản. 

Cụ thể: Cứ 10.000 đồng tiền vé sẽ tính thành 1 điểm. Điểm tích lũy này sẽ quy đổi thành tiền dùng để chiết khấu giảm giá vé tàu. Cứ tích lũy được 2 điểm sẽ được giảm 1.000 đồng tiền vé. Tuy nhiên, tổng các mức giảm giá từ các chính sách giảm giá và giảm từ điểm tích lũy không vượt quá 50% giá vé.

Đặng Nhật