Ngành Đường sắt cũng sẽ phối hợp với Học viện Hàng không đào tạo lại đội ngũ tiếp viên trên tàu, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Ngoài ra, từ nay đến cuối năm, ngành phấn đấu đưa thêm 6 đoàn tàu chất lượng cao vào hoạt động.

Các đoàn tàu này sẽ được nghiên cứu phối màu giống máy bay. "Hạ tầng đường sắt chưa thể thay đổi ngay nên trước mắt chúng tôi cần thay đổi chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ", ông Vũ Anh Minh nói.

Đặng Nhật