Trong dịp này, ngoài các đôi tàu chạy hằng ngày, đơn vị này còn lập thêm 29 đoàn tàu với 15.172 vé đi các tuyến, trong đó 6.804 vé giường nằm và 8.368 vé ghế ngồi. 

Cụ thể, tuyến Hà Nội – Vinh, chạy thêm 8 đoàn tàu chiều Hà Nội - Vinh trong các ngày từ 24 đến 28-4 với tổng cộng 4.652 vé; chiều ngược lại Vinh– Hà Nội, chạy thêm 8 đoàn tàu trong các ngày 30-4 và 1-5 với tổng cộng 4.652 vé. Tuyến Hà Nội – Đồng Hới, ngày 27-4 lập thêm 2 đoàn tàu chiều Hà Nội - Đồng Hới với tổng cộng 788 vé; chiều Đồng Hới - Hà Nội lập thêm 3 đoàn tàu chạy trong các ngày 30-4 và 1-5 với tổng cộng 1.182 vé. 

Tuyến Hà Nội – Đà Nẵng, lập thêm 2 đoàn tàu chiều Hà Nội – Đà Nẵng với tổng cộng 844 vé; chiều Đà Nẵng– Hà Nội lập thêm 2 đoàn tàu với tổng cộng 844 vé. Tuyến Hà Nội – Thanh Hóa, chiều Hà Nội – Thanh Hóa lập thêm 2 đoàn tàu với tổng cộng 906 vé; chiều Thanh Hóa– Hà Nội lập thêm 3 đoàn tàu với tổng cộng 1.018 vé. 

Phạm Huyền