Thời gian mở bán vé tàu giá rẻ qua website trong vòng 5 ngày: từ 11h đến 14h và từ 21h đến 23h các ngày từ ngày 14-6 đến hết ngày 18-6-2017. Thời gian mở bán vé tại các cửa bán vé (tại các ga và các đại lý bán vé tàu hoả) cũng từ ngày 14-6-2017 đến hết ngày 18-6-2017.

Chương trình vé 10 nghìn đồng áp dụng cho hành khách mua vé để đi tàu từ ngày 19-6-2017 đến hết ngày 30-8-2017.

Đặng Nhật