Cụ thể, tàu NA1 chạy thứ Sáu hàng tuần tại Hà Nội lúc 22h45 đến Vinh lúc 5h16; tàu NA2 chạy Chủ nhật hàng tuần tại Vinh lúc 22h05 đến Hà Nội lúc 5h10. Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội hoàn trả toàn bộ tiền vé (không thu phí trả vé) đối với hành khách đã mua vé tàu NA1/NA2 những ngày dừng chạy tàu. 

Đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách đi lại trên các chuyến tàu NA1/NA2 rất ít, nhiều chuyến tàu xuất phát chỉ có 20-30 khách. 

Trong khi đó, khách đi chặng Hà Nội - Vinh có thể đi tàu SE1/SE2. Bởi vậy, công ty tạm dừng chạy tàu NA1/NA2 hàng ngày cho đến lúc lượng khách đông trở lại. 


P.Huyền