Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 5007V tạm thời đình chỉ công tác đối với các cá nhân có liên quan theo phản ánh để kiểm điểm làm rõ; phúc tra lại kết quả kiểm định đối với các phương tiện.

Đồng thời, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu lãnh đạo đơn vị tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, báo cáo kết quả về Cục. Khi có kết quả, sẽ xử lý nghiêm tập thể và cá nhân vi phạm theo quy định.

Cục đã cử Đoàn công tác do Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Cương làm trưởng đoàn làm việc với toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5007V để kiểm điểm các sai phạm.

Phạm Huyền