Theo đánh giá của đơn vị tư vấn, quốc lộ 5 đã đến thời hạn phải thực hiện đại tu tổng thể tuyến đường, đồng thời đề xuất phương án sửa chữa quốc lộ 5 bao gồm 2 đợt. 

Đợt 1 sẽ tập trung sửa chữa một phần mặt đường (khoảng 30km), một phần cầu và các hạng mục an toàn giao thông với kinh phí 840 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2017-2018.

Đợt 2 thực hiện sửa chữa phần còn lại của đoạn tuyến km11+13-km76+000 và các đoạn tuyến còn lại của quốc lộ 5 sửa chữa mặt đường (khoảng 60km còn lại), tiếp tục sửa chữa nâng cấp các hạng mục phụ trợ với chi phí khoảng 1.200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2019-2021.

Phạm Huyền