Vấn đề quan trọng nữa là sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến ATGT cho trẻ em, sẽ được cụ thể hóa trong quá trình sửa đổi Luật Giao thông đường bộ, đưa những quy định cụ thể liên quan đến trẻ em như: có điều chỉnh độ tuổi điều khiển xe máy đối với học sinh; xem xét quy định xe đạp điện, xe máy điện nên là xe cơ giới và học sinh phải có chứng chỉ điều khiển phương tiện an toàn.

Cùng đó, hoàn thiện chế tài xử phạt đối với những trẻ em đủ điều kiện xử phạt, đồng thời xử phạt cả với người giám hộ có trách nhiệm. Có thể tăng gấp đôi mức xử phạt người giám hộ so với trẻ em.

Ủy ban ATGT Quốc gia và các cơ quan chức năng cũng đang hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nâng cao khả năng đi lại bằng phương tiện vận tải công cộng đối với trẻ em, nhất là xe buýt công cộng; Nghiên cứu tạo ra loại hình dịch vụ hướng đến trẻ em nhiều hơn như: Loại hình xe kết nối đi chung như School Uber hay School Grab. Có quy định về tốc độ an toàn xe chạy ở các tuyến đường trong không gian kết nối trường học. Bố trí phân tách làn giữa xe hai bánh và xe bốn bánh.

Phạm Huyền