Theo ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan thì hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án còn nhiều vướng mắc như cơ sở pháp lý của việc thu phí sử dụng đường thuỷ để hoàn vốn, mức phí đề xuất là khá cao, việc đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường thuỷ quốc gia hiện hữu sẽ hạn chế quyền lựa chọn cho người dân, việc tham vấn cộng đồng đối với dự án.

Do vậy, khó tiếp tục thực hiện dự án theo hình thức BOT. Bộ GTVT đề nghị Công ty Cổ phần Hạ tầng Đông Á dừng việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cải tạo, nâng cấp luồng cửa sông Trà Lý theo hình thức hợp đồng BOT, Bộ GTVT sẽ xem xét việc tiếp tục đầu tư dự án vào thời điểm thích hợp, khi đủ điều kiện.

Đặng Nhật