Danh sách 14 tàu bao gồm: tàu Paradise Luxury QN-6688, tàu Paradise Luxury QN-6888, tàu Bhaya Legend QN-4995, tàu Bhaya Legend QN-4996, tàu Bhaya Legend QN-4994, tàu Bhaya QN - 6259, tàu Hạ Long Saill 99 QN-5538, tàu Hạ Long Saill QN-5536, tàu Hạ Long Saill QN-6269, tàu Romantic Sail QN-5236, tàu HL Phonix Cruises QN-5825, tàu Hạ Long Ginger, QN-0358, tàu Marguerite Junk QN-5816, tàu Valentine QN-5958. 

Trước đó, ngày 29-5-2017, UBND TP Hạ Long ban hành Thông báo số 340/TB-UBND “Về lộ trình thực hiện Thông báo số 31/TB-UBND ngày 16-02-2017 và Thông báo số 130/TB-UBND ngày 12-5-2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh đối với các tàu du lịch vận chuyển khách trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long”. Trong đó có nội dung yêu cầu các tàu lưu trú vỏ gỗ đóng từ năm 2006 – 2008 phải thực hiện tối thiểu 3/4 tiêu chí bắt buộc xong trước ngày 25-7-2017 và có xác nhận của cơ quan đăng kiểm.

Đ.H