Theo đó, đối với các gói thầu xây lắp, nhà thầu đã thi công được 58,6% khối lượng gói thầu 01; 30% khối lượng gói thầu 02; gói thầu 03 sẽ được khởi công trong tháng 12.2016; gói thầu 04 đã hoàn thành và đang thử nghiệm hạ tầng cơ sở để thanh lý hợp đồng; gói thầu 05 đã thi công được 40%. 

Các gói thầu thiết bị gồm gói thầu 07 về hệ thống kiểm soát môi trường, thang máy phòng cháy chữa cháy và thoát nước đã được khởi công ngày 26.4.2016. Gói thầu 08 về hệ thống ray sẽ được triển khai khởi công trong tháng 12.2016.

Tuy nhiên, gói thầu 06 về mua sắm đầu máy toa xe và hệ thống cơ điện và gói thầu 09 về hệ thống thẻ vé chưa được triển khai. Các gói thầu xây dựng của dự án cũng đang gặp khó khăn về tài chính do vướng mắc về trần giải ngân vốn ODA. 

Các hóa đơn thanh toán tồn đọng, ước tính hơn 690 tỷ đồng. Một số nhà thầu đang triển khai thi công (CP01, CP02) đã có văn bản yêu cầu Ban khẩn trương giải ngân cho nhà thầu để không làm ảnh hưởng đến tiến độ gói thầu. 

Hiện nay, các hóa đơn thanh toán của nhà thầu (IPC) đã được Ban Quản lý và tư vấn xác nhận khối lượng và giá trị thanh toán, chuyển kho bạc xem xét trước để đẩy nhanh tiến độ thanh toán ngay sau khi có quyết định bổ sung vốn ODA của UBND TP. Hà Nội.

Được biết, các nhà tài trợ đều khẳng định dành nguồn vốn ưu đãi cho dự án. Đến nay lũy kế giải ngân ODA cho dự án đạt 113,25 triệu Euro/899 triệu Euro. Vấn đề còn lại để bảo đảm tiến độ dự án cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, di dời công trình nổi, ngầm. bên cạnh đó, trong gói thầu CP06 có hạng mục sản xuất 40 toa xe. 

Hiện nay giá các toa xe này cao hơn từ 1,6 đến 2 lần giá chung của các tuyến metro ở Việt Nam và các nước trong khu vực, làm đội giá thêm gần 1.000 tỷ đồng. Do đó cần xem xét kỹ về vấn đề đầu tư công này.

Hải Châu