Hiện nay Cảng HKQT Đà Nẵng có 6 hãng hàng không trong nước và 17 hãng hàng không quốc tế kết nối đến 11 tuyến bay nội địa và 17 điểm đến trên thế giới. Trong khuôn viên Cảng HKQT Đà Nẵng, ngoài các cơ quan quản lý nhà nước như Cảng vụ hàng không miền Trung, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm dịch y tế… còn có các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, cung cấp các dịch vụ liên quan đến hàng không như Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn, Công ty Quản lý bay miền Trung… Do đó, công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại Cảng HKQT Đà Nẵng luôn được đặc biệt chú trọng.

Cán bộ an ninh hàng không làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn bay tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Ngày 22/6 vừa qua, Công an TP Đà Nẵng và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh quốc gia, TTATXH, PCCC, cứu hộ cứu nạn, an ninh hàng không tại Cảng HKQT Đà Nẵng; đồng thời tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2020-2025. 

Hai bên đã ký kết quy chế phối hợp với nhiều nội dung quan trọng như công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; công tác phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý các loại tội phạm; công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội; công tác đảm bảo an toàn giao thông;… 

Theo thỏa thuận đã ký kết, định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất khi xét thấy cần thiết, Công an TP Đà Nẵng và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thông tin cho nhau về công tác phối hợp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, phòng chống tội phạm, tình hình cháy nổ, những thông tin khác liên quan đến lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy,… tại Cảng HKQT Đà Nẵng.

Trong những trường hợp cấp bách, Cảng HKQT Đà Nẵng và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng thông báo ngay cho nhau bằng mọi hình thức thông tin để có biện pháp xử lý…

N.THI