Ông Đỗ Trung Học, Trưởng phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp giải quyết tình trạng trên. Trong đó có việc điều cả đăng kiểm viên đến tận nơi khách hàng yêu cầu để kiểm định, nhưng nhiều chủ tàu vẫn không mặn mà đến đăng kiểm. “Cần có sự kiểm soát chặt chẽ của từng địa phương, như thắt chặt quản lý đăng ký để xác định nguồn gốc phương tiện, kiểm soát chặt các cảng, bến thủy, tránh để xảy ra tình trạng phương tiện hoạt động tại các cảng, bến không phép hoặc quá hạn đăng kiểm vẫn ra - vào các cảng, bến”, ông Học đề xuất.

Đặng Nhật