Cụ thể, Bộ GTVT thông tin, theo tính toán, dự án cầu Hưng Hà bắc qua sông Hồng, nối Hưng Yên với Hà Nam dự kiến còn dư so với Hiệp định vay vốn. Theo đề nghị của tỉnh Hưng Yên, Bộ GTVT đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép sử dụng nguồn vốn dư này để đầu tư cầu vượt QL39 với kinh phí khoảng 367 tỷ đồng.

Còn về đầu tư giai đoạn hai của đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ nguồn vốn dư của dự án cầu Hưng Hà, do kinh phí còn dư và kinh phí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của Dự án xây dựng cầu Hưng Hà sau khi đầu tư bổ sung nút giao QL39 không đủ để để mở rộng giai đoạn hai tuyến nối hai cao tốc.

Sau khi giai đoạn hai của dự án xác định được nguồn vốn, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, sớm triển khai đầu tư dự án theo quy mô hoàn chỉnh như đề nghị của tỉnh Hưng Yên và Hà Nam. 

Nhật Uyên