UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch) theo quy hoạch, phục vụ đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (dự kiến sơ bộ) khoảng 400,6 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện đầu tư từ ngân sách thành phố - ứng từ Quỹ phát triển đất thành phố (trường hợp nguồn vốn ứng từ Quỹ phát triển đất thành phố không đảm bảo thì Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội làm việc với Công ty cổ phần Phát triển đô thị Nam Hà Nội để thống nhất phương án ứng vốn GPMB, không tính lãi và phương án hoàn trả nguồn vốn này, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định).

NY