Việc cấp phép này cho Globaltrans Air được thực hiện theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải với sự đồng thuận của các bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao. Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện việc cấp phép theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, Globaltrans Air đã hội đủ các điều kiện để hoạt động kinh doanh hàng không chung. Hãng được thành lập năm 2014 tại TP HCM với số vốn điều lệ 100 tỷ đồng và đã có hợp đồng  mua 2 tàu bay BeechCraft King Air B200 bằng nguồn vốn tự có và vốn tín dụng.

Globaltrans Air cũng đã có bộ máy tổ chức khai thác tàu bay, bảo dưỡng với các chức năng, các vị trí phụ trách khai thác, huấn huyện, an toàn – an ninh.

Hiện thị trường kinh doanh hàng không chung mới chỉ có 3 doanh nghiệp Việt Nam đang khai thác là Tổng công ty trực thăng Việt Nam, Vasco, Hải Âu.

Hoạt động hàng không chung là hoạt động sử dụng tàu bay để thực hiện các chuyến bay trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng và các lĩnh vực kinh tế khác, phục vụ tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu, cứu hộ, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hoá, thể thao, đào tạo, huấn luyện, bay hiệu chuẩn, đo đạc, chụp ảnh, quay phim, bay phục vụ nhu cầu cá nhân và các hoạt động bay dân dụng khác không nhằm mục đích vận chuyển công cộng hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu phẩm, bưu kiện, thư.

T. Huyền