Bộ trưởng Đinh La Thăng trực tiếp kiểm tra toàn tuyến với tổng chiều dài trên 21,6km và nghe đại diện Ban QLDA1 (Bộ GTVT) báo cáo sơ bộ tiến độ thi công cùng các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nghe Ban QLDA1 báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

Báo cáo với Bộ trưởng Đinh La Thăng, ông Hoàng Đình Phúc – Tổng Giám đốc Ban QLDA1, cho biết: “Đến nay cơ bản hoàn thành phần đường và cầu, riêng trạm thu phí hoàn tất trong tháng 8/2015. Theo đó, dự án vượt tiến độ trước 5 tháng so kế hoạch. Riêng vấn đề thu phí, Ban QLDA1đã trình Bộ GTVT và Bộ đã có văn bản gửi Bộ Tài chính. Vướng mắc về mặt bằng trước đây đã được Ban, chủ đầu tư cùng với địa phương giải quyết”.

Bộ trưởng Đinh La Thăng lưu ý Ban QLDA1 về vấn đề lún mặt đường. Tiếp thu chỉ đạo này, ông Hoàng Đình Phúc báo cáo là vấn đề này được Ban đặc biệt quan tâm và khẳng định không xảy ra tình trạng lún.

Dự án mở rộng QL1 đoạn Cần Thơ – Phụng Hiệp đã cơ bản hoành thành.

Theo báo cáo của Ban QLDA, tổng giá trị thực hiện của 11 gói thầu xây lắp tuyến đến hết ngày 15/7 là 810,652/904,219 tỷ đồng, đạt 89,64% tổng giá trị xây lắp. Trong đó, hiện phần xây dựng cầu đã hoàn thành, phần đường đã hoàn thành thảm bê tông nhựa 18,77km/21km. 

Theo kế hoạch đến ngày 25/7, sẽ hoàn thành công tác thi công mặt đường bê tông nhựa và đến 31/7 sẽ hoàn thành dự án phần tuyến, riêng gói thầu trạm thu phí do khách quan về công tác GPMB, TP Cần Thơ mới tiến hành bàn giao mặt bằng cuối tháng 5/2015, thậm chí có những đoạn đến cuối tháng 6/2015 hộ dân mới trao trả mặt bằng để thi công. Do đó công tác xây dựng trạm thu phí sẽ hoàn thành vào 31/8.

Đức Văn