Cũng theo ACV, nhà ga hành khách mới sẽ được thiết kế 2 công trình đi và đến tách biệt, có 2 cầu ống dẫn khách. Đặc biệt, nhà ga sẽ được thiết kế mở để có thể đầu tư nâng công suất lên 4 triệu khách/năm khi có nhu cầu. “Tổng mức đầu tư được xác định sơ bộ trên cơ sở suất đầu tư các dự án xây dựng đã và đang được thực hiện trong thời gian gần đây với mức dự toán là gần 2.000 tỷ đồng, bằng nguồn vốn của ACV và vốn huy động từ khu vực tư nhân” – đại diện ACV khẳng định.

Đặng Nhật