Văn bản nêu rõ: Trong giai đoạn cuối năm 2014 và đầu năm 2015, tỷ lệ chậm chuyến của các hãng hàng không Việt Nam tăng cao đột biến so với giai đoạn tháng 9 đến tháng 11/2014, giảm chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách, ảnh hưởng lớn tới hình ảnh chung của ngành Hàng không Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2014.

T. Huyền